Hướng dẫn kết nối máy tính với internet thông quan điên thoại

14:44 27/02/2014

(Giúp bạn)Bạn có điện thoại có kết nối 3G, hãy làm theo cách sau để chiếc máy tính cũng có thể nối mạng internet thông qua điện thoại đó

Yêu cầu : Điện thoại có kết nối internet (wifi hoặc 3G) còn máy tính thì chỉ có bluetooth. Bạn hãy tiến hành lần lượt theo video

Chúc các bạn thành công

Loading...

Comments

Loading...