Sự thay đổi thần kỳ của 10 thành phố trên thế giới

Hải Yến 15:45 19/09/2016

(Giúp bạn) - Chùm ảnh dưới đây sẽ khiến bạn không khỏi ngạc nhiên về sự thay đổi thần kỳ của 10 thành phố trên thế giới.

1. Singapore

sự thay đổi thần kỳ của Singapore những năm 1960 so với hiện nay
sự thay đổi thần kỳ của Singapore những năm 1960 so với hiện nay


2. Hồng Kông

sự thay đổi thần kỳ của Hồng Kông những năm 1960 so với hiện nay
sự thay đổi thần kỳ của Hồng Kông những năm 1960 so với hiện nay


3. Fortaleza, Brazil

sự thay đổi thần kỳ của Fortaleza, Brazil những năm 1980 và hiện nay
sự thay đổi thần kỳ của Fortaleza, Brazil những năm 1980 và hiện nay


4. Thượng Hải, Trung Quốc

sự thay đổi thần kỳ của Thượng Hải, Trung Quốc những năm 1990 và hiện tại
sự thay đổi thần kỳ của Thượng Hải, Trung Quốc những năm 1990 và hiện tại


5. Bắc Kinh, Trung Quốc

sự thay đổi thần kỳ của Bắc Kinh, Trung Quốc những năm 1940 và hiện tại
sự thay đổi thần kỳ của Bắc Kinh, Trung Quốc những năm 1940 và hiện tại


6. Toronto, Canada

sự thay đổi thần kỳ của Toronto, Canada những năm 1930 và hiện tại
sự thay đổi thần kỳ của Toronto, Canada những năm 1930 và hiện tại


7. Seoul, Hàn Quốc

sự thay đổi thần kỳ của Seoul, Hàn Quốc những năm 1950 và ngày nay
sự thay đổi thần kỳ của Seoul, Hàn Quốc những năm 1950 và ngày nay


8. Nairobi, Kenya

sự thay đổi thần kỳ của Nairobi, Kenya những năm 1960 và ngày nay
sự thay đổi thần kỳ của Nairobi, Kenya những năm 1960 và ngày nay


9. Melbourne, Australia

sự thay đổi thần kỳ của Melbourne, Australia những năm 1920 và ngày nay
sự thay đổi thần kỳ của Melbourne, Australia những năm 1920 và ngày nay


10. Dubai, các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất

sự thay đổi thần kỳ của Dubai những năm 1980 và hiện nay
sự thay đổi thần kỳ của Dubai những năm 1980 và hiện nay

Loading...

Comments

Loading...