Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1970 Canh Tuất
Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1970 Canh Tuất
Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1969 Kỷ Dậu

Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1969 Kỷ Dậu

Gia chủ sinh năm 1969 Kỷ Dậu, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1964; 1974; 1979; 1944; 1949; 1952; 1953; 1965; 1967; 1986. Cùng xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1969 Kỷ Dậu.

Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1953 Quý Tỵ

Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1953 Quý Tỵ

Gia chủ sinh năm 1953 Quý Tỵ, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất:1945; 1955; 1982; 1993; 1952; 1953; 1963; 1970; 1975; 1979. Cùng xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1953 Quý Tỵ.

Nguyên tắc chọn tuổi xông nhà năm 2014

Nguyên tắc chọn tuổi xông nhà năm 2014

Chọn tuổi người xông đất có thể tìm theo mệnh, theo can chi và theo trạch lưu niên. Cùng xem tuổi xông đất, xông nhà cho năm Giáp Ngọ may mắn nhé!

Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1990 Canh Ngọ

Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1990 Canh Ngọ

Gia chủ sinh năm 1990 Canh Ngọ, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1979; 1967; 1982; 1986; 1945; 1955; 1965; 1975; 1946; 1952.

Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1968 Mậu Thân

Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1968 Mậu Thân

Gia chủ sinh năm 1968 Mậu Thân, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1979; 1952; 1964; 1967; 1982; 1944; 1945; 1948; 1956; 1957. Cùng xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1968 Mậu Thân.

Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1967 Đinh Mùi

Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1967 Đinh Mùi

Gia chủ sinh năm 1967 Đinh Mùi, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1962; 1982; 1952; 1955; 1967; 1971; 1974; 1975; 1992; 1944. Cùng xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1967 Đinh Mùi.

Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1989 Kỷ Tỵ

Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1989 Kỷ Tỵ

Gia chủ sinh năm 1989 Kỷ Tỵ, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1945; 1967; 1982; 1952; 1953; 1974; 1975; 1944; 1966; 1969.

Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1988 Mậu Thìn

Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1988 Mậu Thìn

Gia chủ sinh năm 1988 Mậu Thìn, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1944; 1945; 1953; 1967; 1974; 1982; 1983; 1966; 1969.

Xem ngày đại cát và đại kỵ năm Giáp Ngọ 2014

Xem ngày đại cát và đại kỵ năm Giáp Ngọ 2014

Đầu năm mới, theo phong tục phương Đông, người Việt thường chọn giờ xuất hành, xông đất, ngày khai trương và chọn ngày xây sửa nhà để cầu may mắn, tài lộc, tránh hung tìm cát. Cùng xem ngày đại cát và đại kỵ năm Giáp Ngọ 2014 để đón năm mới may mắn nhé!

Luận đoán cá tính qua sắc thái bàn tay

Luận đoán cá tính qua sắc thái bàn tay

Khi quan sát bàn tay chúng ta không quên lưu ý đến sắc thái. Nhận định về sắc thái của bàn tay một người, chúng ta có thể tìm hiểu đại cương về cá tính và có thể cả bệnh lý của người ấy. Bácsĩ Josef Ranald đã phân ra bốn loại sắc thái ở bàn tay.