Để tăng lợi nhuận, nhiều người bán hàng thường bơm nước vào gà, vịt làm tăng trọng lượng của chúng. Nước được hòa với hàn the, chất đã bị cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm. Dưới đây là cách phân biệt thịt gà, vịt có bơm nước:

thit ga

Quan sát

Quan sát hai bên đùi và lườn con gà, vịt, nếu thấy căng bóng, thớ thịt dày, to thì không nên mua. Chọn những con không quá mỡ màng, thịt săn chắc, hoặc lựa chọn con sống ở chợ và đề nghị họ mổ ngay tại chợ.

Dốc ngược

Dốc ngược con gà lên, nếu thấy nó biến dạng thì con đó đã bị bơm nước. Người bán thường chọn hai vị trí đùi và lườn để bơm nước.

Ấn vào gà, vịt

Bạn cũng có thể dùng tay ấn, thịt bị bơm nước thường bập bùng, nhão.

Categorized in: