Đâu là kiểu mật khẩu tệ nhất thế giới?

Theo định nghĩa của giớ công nghệ, một password là một chuỗi các ký tự dùng để đưa ra kết quả cụ thể rằng một người sử dụng Computer cần truy cập vào 1 hệ thống. Một mật khẩu thường là khoảng từ 4 đến 16 kí tự, tùy thuộc vào cách các hệ thống PC được cấu hình. Khi password được nhập vào, các hệ thống Computer thì cẩn thận 0 để hiển thị các ký tự trên màn hình, vì những người đã thay đổi có khả năng nhìn thấy nó.

Theo khảo sát và đánh giá thì năm 2015 là năm thứ 5 liên tiếp mật khẩu (password) “123456” là mật khẩu tệ nhất thế giới. Theo SplashData, một công ty chuyên về phần mềm quản lý mật khẩu, “123456” là mật khẩu được sử dụng nhiều nhất ở khu vực Bắc Mỹ và nhiều thứ nhì ở Tây Âu trong năm qua.

SplashData đã sử dụng dữ liệu về các mật khẩu bị rò rỉ để làm mẫu cho việc xác định đâu là nhbiến nhất.

Ngoài “123456”, danh sách những mật khẩu tệ nhất năm 2015 mà SplashData đưa ra còn có những mậtững mật khẩu được sử dụng phổ khẩu “quen thuộc” từng xuất hiện trong danh sách những năm trước như “qwerty”, “111111”, hay “12345678”.

Bên cạnh đó, danh sách cũng có sự góp mặt của khá nhiều mật khẩu chưa từng có tên trong xếp hạng của các năm trước.

Dưới đây là danh sách những kiểu mật khẩu quen thuộc (tăng/giảm vị trí so với 2014):

  Dùng ngay những phím tắt hữu ích để giải quyết công việc trên excel

1. 123456 (không thay đổi)

2. password (không thay đổi)

3. 12345678 (tăng 1 bậc)

4. qwerty (tăng 1 bậc)

5. 12345 (giảm 2 bậc)

6. 123456789 (không thay đổi)

7. football (tăng 3 bậc)

8. 1234 (giảm 1 bậc)

9. 1234567 (tăng 2 bậc)

10. baseball (giảm 2 bậc)

11. welcome (mới)

12. 1234567890 (mới)

13. abc123 (tăng 1 bậc)

14. 111111 (tăng 1 bậc)

15. 1qaz2wsx (mới)

16. dragon (giảm 7 bậc)

17. master (tăng 2 bậc)

18. monkey (giảm 6 bậc)

19. letmein (giảm 6 bậc)

20. login (mới)

21. princess (mới)

22. qwertyuiop (mới)

23. solo (mới)

24. passw0rd (mới)

25. starwars (mới)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *