Main Menu

What’s New?

Connect With Us

Một số lỗi thường gặp khi bạn luyện viết chữ đẹp

Shares
Read Carefully

Một số lỗi thường gặp khi bạn luyện viết chữ đẹp:

Dưới đây là một số lỗi thường gặp cơ bản trong quá trình luyện viết chữ đẹp mà bạn nên biết để khắc phục.

  • Chữ viết không chạm đường kẻ: lỗi sai này xảy ra khi người viết tạo ra các chữ có độ cao khác nhau. Lúc này người viết cần chú ý đường kẻ ly trong vở. lưu ý các đường kẻ ngang, nhất là đường kẻ đậm phải chạm hết thì các chữ viết trong vở  mới đều đẹp được.
  • Độ nghiêng đứng của nét chữ chưa đều: Các nét nghiêng được viết đúng kỹ thuật là khi toàn bộ các nét chữ của người viết khi đưa xuống phải cắt đường kẻ dọc và song song với nhau. Đối với các học viên mới bắt đầu bước vào quá trình luyện chữ thì việc các nét nghiêng có độ nghiêng không đồng nhất là điều thường xuyên xảy ra.
  • Lỗi viết chữ bị sai mẫu: Khi mới bắt đầu tập viết, người viết sẽ cốgắng để viết theo đúng chữ mẫu. Tuy nhiên, người viết sẽ mắc phải một số lỗi sai cơ bản như chữ đáng lẽ cần viết nét thẳng thì bạn lại viết nó thành nét cong, nét móc hoặc có nét cần hất lên thì bạn lại viết nét hất xuống.

Đăng ký học luyện chữ đẹp tại Hà Nội  theo đường link dưới đây:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCBoSTa9Px4HNOyVWyUr84srIUcehrAfWhzKfhBbVqILEQhQ/viewform

 

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top