Vì cộng đồng

    Thai nhi nguy cấp trong bụng người mẹ bị bỏng Thai nhi nguy cấp trong bụng người mẹ bị bỏng

    Đang mang thai tháng thứ 4, tai nạn bất ngờ ập đến khiến người mẹ bị bỏng nặng, gia cảnh bần hàn càng đẩy sinh mạng của hai mẹ con vào...